โ˜Ž๏ธ Contact


All professional enquires should be made through my acting representation. Unless you want to send me money/cheques/food vouchers.

REPRESENTATION UK

SAVAGES PERSONAL MANAGEMENT

info@savagespm.co.uk

+44 (0)ย 207 348 7875

REPRESENTATION GERMANY

ANDI SLAWINSKI MANAGEMENT

mail@andislawinski.de

+49 (0) 171 75 75 790

ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย  ย